Boende

Det finns 12 tvättstugor varav två även fungerar som grovtvättstugor. Dessutom finns tre spontantvättstugor. Du använder den blå brickan för att boka tvättstugan på den svarta tavlan i entrén. Du kan även boka tvättstugan via Internet med dator/padda/telefon. Bokat tvättpass måste aktiveras inom en timma från start annars tappar du din bokning. Du kommer åt din tvätt 15 min efter avslutat tvättpass. 1. Ponnygatan 7A. 2. Ponnygatan 3. Fungerar även som grovtvättstuga.. 3. Ridspögatan 2 C. Där finns även en spontantvättstuga. 4. Ridspögatan 4 D..Där finns även en spontantvättstuga. 5. Ridspögatan 6 D. 6. Ridspögatan 6D/8A 7. Ridspögatan 7A 8. Ridspögatan 3. Fungerar även som grovtvättstuga.. 9. Skrittgatan 2 C. Där finns även en spontantvättstuga. 10. Skrittgatan 4 D. Där finns även en spontantvättstuga. 11. Skrittgatan 6 D 12. Skrittgatan 6D/8A

Hushållsavfall

Soprum

I lgh skall sopor som skall till soprummet sorteras i komposterbart och brännbart. Soprummet är beläget utanför entrén och dörren är mörkgrön.

Sopsorteringshuset

I sopsorteringshuset finns kärl för: Batteri Elektronik Hårdplast Kartonger som skall plattas till skall slängas i containern som står på utsidan. Keramik och dricksglas (innehåller bly) Kläder Lampor och lysrör Metalll=rengjorda konservburkar och lock, Tidningar Färgat och ofärgat glas slängs i glasiglo

Miljöfarligt avfall

skall lämnas till de av kommunen anvisade mottagningsstationerna bl.a. färgburkar kan lämnas hos CK Nedanvägsgatan. OBS! Vi kan ej ta emot färgburkar då kommunen ej kan forsla dem vidare p.g.a. transportrestriktioner.

Övrigt

som möbler etc. skall lämnas ex till återvinningscentralen Kikås.

Vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för gästers och familjemedlemmars handlingar. Månadsavgiften skall betalas senast sista vardagen i varje månad. Vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till fastighetsskötarna. På alla sätt visa hänsyn mot sina grannar och ej uppträda störande. Ljudnivån skall vara dämpad efter kl 22.00 och ej störande efter kl 23.00. Störande renovering som t ex att banka, bila och borra får endast ske vardagar kl 8 – 18, lördagar kl 10 – 17. Dock inte utan att i förväg informera alla grannar t ex genom anslag i egen och omgivande trappuppgångar. Ingen störande renovering är tillåten på helgdagar. Inom disponerat utrymme tillse att skada på el- eller vattenledning ej uppstår (rapport-plikt). Om sådan skada uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas underrätta fastighets-skötarna, eller om där är stängt, ringa Nokas Larmtjänst/Störningsjour tfn 031 – 726 33 00. Vid akut situation ring 112. Spara på såväl varmt som kallt vatten. Ej lämna vattenkranar öppna, även om vattnet är avstängt för tillfället. Vara aktsam om kabeltv-/bredbands-anläggningen och ej göra egna ingrepp i densamma. Ej göra egna montage av något slag på fasad eller av föreningen ansvarig del av balkong- konstruktion. Ej använda glödbäddsgrill på balkongen. Alla dörrar skall alltid vara låsta. Ej placera föremål av något slag i trapp-uppgång eller källargång, ej heller i andra allmänna utrymmen. Gällande matkällare, barnvagns-och cykelrum – se insida resp. dörr. Efterfölja föreningens bestämmelser angående sophantering. Gällande soprum – se insida dörr. Att vid rengöring eller piskning av mattor, sängkläder mm företaga detta på anvisad plats utomhus (d.v.s. ej från balkong eller fönster). Beträffande mattpiskning mm gäller därjämte vad som föreskrivits i ordnings- och miljö- vårdsstadgarna för kommunen. Ej heller torka tvätt utomhus. Rastning av husdjur på föreningens mark är förbjuden. Husdjur får vistas på innergårdarna men skall då hållas i koppel och vara under uppsikt/kontroll. Husdjur får inte skapa störande oljud. Inga husdjur får vistas i tvättstugor. Matning av djur inom föreningens område är ej tillåtet. Ej heller på eller från balkong. Klättring i träd är förbjudet. Bollsparkning är tillåten på lämpliga ställen för barn upp till 10 års ålder med förälders medverkan. Äldre hänvisas till fotbollsplaner. Ej framföra motorfordon på gård. Andrahandsupplåtelse av lägenhet måste vara minst sex månader. Ansökan med giltiga skäl beviljas för högst ett år i taget.

Back to top button