Sopsorteringshus

Boende -> Sopsorteringshuset

Hushållsavfall

Soprum

I lgh skall sopor som skall till soprummet sorteras i komposterbart och brännbart.

Soprummet är beläget utanför entrén och dörren är mörkgrön.

Sopsorteringshuset

I sopsorteringshuset finns kärl för:

Batteri

Elektronik

Hårdplast

Kartonger som skall plattas till skall slängas i containern som står på utsidan.

Keramik och dricksglas (innehåller bly)

Kläder

Lampor och lysrör

Metalll=rengjorda konservburkar och lock,

Tidningar

Färgat och ofärgat glas slängs i glasiglo

Miljöfarligt avfall

skall lämnas till de av kommunen anvisade mottagningsstationerna bl.a.

färgburkar kan lämnas hos CK Nedanvägsgatan.

OBS! Vi kan ej ta emot färgburkar då kommunen ej kan forsla dem vidare p.g.a. transportrestriktioner.

Övrigt

som möbler etc. skall lämnas ex till återvinningscentralen Kikås.

ÅVC-kort kan hämtas på medlemsexp.