Pågående arbeten 2021

Hem --> Pågående arbeten årsvis --> Pågående arbeten 2021

Vecka

Start

Slut

Antal dörrar

Antal lgh

Klar

14

S6C

S8B

28

24

v 14

15

S4C

S6B

27

27

V 15

16

S4A

S4B

20

14

V 16

17

R1A

S2A

23

21

V 17

Pågående arbeten

Avlopp:
Reparerar avloppsledning i källare Ridspög 2A. Klart v 13.

Gårdarna:
Enligt lag 2019-07-01 är gårdar och entre'utrymmen nu rökfria.

Ponnygården:

Skrittgården:

Källare:

Lägenhet: 
Tidsplan för balkongdörrsbyte: På grund av Covid-19 så senareläggs montering av dörrar.

Ny tidplan nedan. 


Vad som återstår är åtgärdande av slutbesiktningsanmärkningar.


Parkering och garage:

Rum: 

Trapphus:

Tvättstuga:
Ridspögatan 7A renoveras. Klar 5/3.
Ridspögatan 8A renoveras mangelrum. Start 15/3. Klar 16/3.

Ventilation:

Ridspögatan 2 - Ponnygatan 1 är under arbete. Därefter Ridspögatan 4 - 8.

Arbeten försenade p.g.a. Coronapandemin.  

Vatten:
Planering pågår för installation av nya vattenledningar med
stående VVC i hus F, Ridspögatan 4-8 och hus I, Skrittgatan 4-8.
Start i april i hus F.

Värme: 
Båda undercentralerna ej godkända i slutbesiktningen.