Pågående arbeten 2020

Brf Korndahl


Hem --> Pågående arbeten årsvis --> Pågående arbeten 2020

Pågående arbeten

Avlopp:
Reparation mellan Ponnygatan 1B - 3 påbörjas v 32. Klart.

Gårdarna:
Enligt lag 2019-07-01 är gårdar och entre'utrymmen nu rökfria.

Ponnygården:
Gungställning borttagen pga ändrade regler. Ny kommer att monteras.

Skrittgården:
Sand utbytt och sandlåda för små barn skapad.

Ny mur monterad mot gatan Ridspögatan 1A-1B.

Ny sittplats skapad vid Skrittgatan 8 gavel. Gammal sittplats och buskage borttaget.

Källare:
Grundförstärkning av hus E Ridspögatan 2 - Ponnygatan 1 har påbörjats v 49 2019.
Pågår till ca v 15 2020.  Klart.

Lägenhet: 
Tidsplan för balkongdörrsbyte:

Parkering och garage:
Skapandet av åtta laddplatser beslutat. Placering Ridspögatan p-plats 162-169.
Montering av åtta laddboxar pågår. Klart. En box stulen, väntar på reparation. Klart.

Rum: 
Cykel-, Sop-, Barnvagnsrum och Matkällare har fått rörelsestyrd belysning.

Sophantering:
Vi testar en container för wellpapp för att förbättra kartonghantering.

Resultatet är mycket bra ni sorterar så att vi har minskat med 10 kärl för wellpapp.

Arbete för bättre underlag för container pågår. Ev asfaltering under hösten.

Trapphus:
Ponnygården. 16 trapphus kommer att få golv slipade i BV samt längre skrapmattor
inlagda mot gården.

Tvättstuga:
Ridspögatan 3 har fått två nya maskiner.

Skrittgan 2 C. Spontantvättstuga klar. 

Ventilation:
Ponnygatan 3-7. Reparation av ventilationsfel i lägenheter samt inreglering av flöde har nyss avslutats.

Ridspögatan 2 - Ponnygatan 1 är under arbete. Därefter Ridspögatan 4 - 8.

Arbeten försenade p.g.a. Coronapandemin.  

Vatten:
Ridspögatan 3-7. Installation av nya vattenledningar med stående VVC pågår. Slutbesiktning utförd.

Information om tillträde

Tidplan

Skrittgatan 8 A+B. Installation klar, isolering och inklädnad återstår.

Värme: 
Båda undercentralerna kommer att renoveras i maj - juni pga gamla värmeväxlare som byts mot mer effektiva,
Undercentralen Ridspögatan 6D som förser Ponnygården dvs Ponnygartan 1-7 och Ridspögatan 2-8
med varmvatten och värme renoveras. Planerat klart i juni.

Därefter renoveras Undercentralen Skrittgatan 6D som förser Skrittgården - Ridspögatan 1-7 och Skrittgatan 2-8 med varmvatten och värme. Planerat klart i juni.Vecka

Start

Slut

Antal dörrar

Antal lgh

Klar

37

P7B

P5A

25

25

20200909

40

P3

R2C

26

22

20200930

41

R2B

R4A

24

17

20201007

43

R4B

R6A

25

25

20201021

45

R6B

R8A

26

26

47

R8B

R7A

25

21

49

R5B

R1B

24

24

3

R1A

S2A

23

21

5

S4A

S4B

20

14

7

S4C

S6B

27

27

9

S6C

S8B

27

25