Pågående arbeten 2020

Brf Korndahl


Hem --> Pågående arbeten årsvis --> Pågående arbeten 2020

Pågående arbeten

Avlopp: Reparation mellan Ponnygatan 1B - 3 påbörjas v 32.

Gårdarna: Enligt lag 2019-07-01 är gårdar och entre'utrymmen nu rökfria.

Ponnygården: 

Skrittgården: 

Källare:
Grundförstärkning av hus E Ridspögatan 2 - Ponnygatan 1 har påbörjats v 49 2019.
Pågår till ca v 15 2020.  Klart.

Container har hyrts för att härbärjera källarskrubbars innehåll under entreprenaden.

Parkering och garage:
Skapandet av åtta laddplatser beslutat. Placering Ridspögatan p-plats 162-169.
Montering av åtta laddboxar pågår. Klart. En box stulen, väntar på reparation.

Rum: 
Cykel-, Sop-, Barnvagnsrum och Matkällare har fått rörelsestyrd belysning.

Sophantering:
Vi testar en container för wellpapp för att förbättra kartonghantering.

Resultatet är mycket bra ni sorterar så att vi har minskat med 10 kärl för wellpapp.

Arbete för bättre underlag för container pågår. Ev asfaltering under hösten.

Trapphus:
Ponnygården. 16 trapphus kommer att få golv slipade i BV samt längre skrapmattor
inlagda mot gården.

Tvättstuga:
Ridspögatan 3 har fått två nya maskiner.

Skrittgan 2 C. Spontantvättstuga klar. 

Ventilation:
Ponnygatan 3-7. Reparation av ventilationsfel i lägenheter samt inreglering av flöde har nyss avslutats.

Ridspögatan 2 - Ponnygatan 1 är under arbete. Därefter Ridspögatan 4 - 8.

Arbeten försenade p.g.a. Coronapandemin.  

Vatten:
Ridspögatan 3-7. Installation av nya vattenledningar med stående VVC pågår. Slutbesiktning utförd.

Information om tillträde

Tidplan

Skrittgatan 8 A+B. Installation klar, isolering och inklädnad återstår.

Värme: 
Båda undercentralerna kommer att renoveras i maj - juni pga gamla värmeväxlare som byts mot mer effektiva,
Undercentralen Ridspögatan 6D som förser Ponnygården dvs Ponnygartan 1-7 och Ridspögatan 2-8
med varmvatten och värme renoveras. Planerat klart i juni.

Därefter renoveras Undercentralen Skrittgatan 6D som förser Skrittgården - Ridspögatan 1-7 och Skrittgatan 2-8 med varmvatten och värme. Planerat klart i juni.