Pågående arbeten 2020

Brf Korndahl


Hem --> Pågående arbeten årsvis --> Pågående arbeten 2020

Pågående arbeten

Avlopp:

Gårdarna:

Ponnygården: Enligt lag 2019-07-01 är gården nu rökfri.

Skrittgården: Enligt lag 2019-07-01 är gården nu rökfri.  

Källare:

Grundförstärkning av hus E har påbörjats v 49 2019. Pågår till ca v 15 2020.

Container har hyrts för att härbärjera källarskrubbars innehåll under entreprenaden.

Parkering och garage:

Sophantering:

Vi testar en container för wellpapp för att förbättra kartonghantering.

Resultatet är mycket bra ni sorterar så att vi har minskat med 10 kärl för wellpapp.

Arbete för bättre underlag för container pågår. Ev asfalteringunder våren.

Trapphus:

Tvättstuga:

Ridspögatan 3 får två nya maskiner.

Skrittgan 2 C. Spontantvättstuga förbereds. 

Ventilation:

Ponnygatan 3-7. Reparation av ventilationsfel i lägenheter samt inreglering av flöde har nyss avslutats.

Nästa etapp Ridspögatan 2 - Ponnygatan 1. Därefter Ridspögatan 4 - 8.

Vatten:

Ridspögatan 3-7. Installation av nya vattenledningar pågår.

Information om tillträde

Tidplan

Skrittgatan 8 A+B. Installation klar, isolering och inklädnad återstår samt arbete inne i vissa lgh.

Värme: 

Undercentralen Ridspögatan 6D får nytt vattenfilter.
Båda undercentralerna kommer att renoveras i maj - juni.