Föreningens historia

Boende --> Föreningens historia.

Föreningens bildande

Föreningen bildades genom ett beslut i regionstyrelsen som även hade Mölndalsbostäders uppdrag att bygga .

För detta införskaffades ett stycke mark som indelades i tre fastigheter.

Domartornet för Mölndalsbostäder och Förbygeln resp Fyrsprånget som bildade brf Korndahl.

Således byggdes tre ganska identiska kvarter.

Att det idag är avsevärda skillnader beror på de insatser som de förtroendevalda har gjort under alla år.