Dikt mars

Hem --> Månadens dikt mars

Carl Snoilsky

Mars

Det fallit snö i flockar,

Ty än ej slog den stund,

Som fram små blomster lockar,

Som fram små blomster lockar

Till ögonlust i lund.


En solblick flyktigt fager

Oss gäckar blott ännu,

Och svalan själf bedrager,

Och svalan själf bedrager --

Hon kommer ensam ju!


Hur har jag ensam gamman,

Om våren ock är när?

Men komma två tillsamman,

Blott du och jag tillsamman,

Är sommarn genast här!