Dikt Febr 2017

Hem --> Månadens dikt februari

Av Erik Axel Karlfeldt

Ur Flora och Pomona

Visst är det lämpligt med "I Lissabon där dansar de" nu när ljuset återvänder och många åker till sydligare nejder för att möta värmen.


I Lissabon där dansa de

på kungens röda slott,

bekrönta och bekransade,

vid hurrarop och skott.

Där spelar havet som basun

och fjärran violin

och varje kind är purpurbrun

som starkt oportovin.


Där sjunga rossignolerna*

i dunkel muskottlund

för prinsarne och gemålerna

i nattens ömma blund.

Där fladdra kupidonerna*

på vingar av kristall

kring grevarne och baronerna,

som sucka dagen all:


Du västanvind av Salvador

som blåser stark och vek,

väck upp en hind ur liljesnår,

att vi må driva lek.

Jag är en hjort i myrtendagg,

min krona är av gull

och bär en ros på varje tagg

för all min längtans skull.


Från brinkarna vid Munga strand

hörs mäktigt gny och brus.

Där dansa paren hand i hand

i Piilmans glada hus.

Var man som lyfter sina lår

till gamman i hans sal

är som en präktig matador

och prins av Portugal.


En trulsig sky går tung av bly

och spyr sin hagelsvärm,

men flickan lutar vårlig hy

mot Piilmans lena ärm.

Från buktig stång med höstligt bång

en väderhane gal,

men flickan ler i Piilmans fång

som maj i Munga dal.


En fruktröd gren står gungande

och slår mot vägg och glas,

i humlegången sjungande

går östans druckna bas.

Du höstvind, fyll din vida bälg

och blås som i trumpet!

Jag är en högkrönt bröllopsälg

bland rönn i Munga vret.


Nu spricker molnets grå madrass

vid åskans hårda knall

och månens skepp med gyllne stass

går fram i vinrött svall.

Låt oss gå ut och segla med

från höstens vissna hus

till städer under liljeträd

och slott i myrtensus.


Rossignol näktergal, kupidoner amoriner