Dikt april

Hem --> Månadens dikt april

Av Erik Axel Karlfeldt

Ur Fridolins visor

Intet är som väntanstider

Intet är som väntanstider,

vårflodsveckor, knoppningstider,

ingen maj en dager sprider

som den klarnande april.

Kom på stigens sista halka,

skogen ger sin dävna svalka

och sitt djupa sus därtill.

Sommarns vällust vill jag skänka

för de första strån som blänka

i en dunkel furusänka,

och den första trastens drill.


Intet är som längtanstider,

väntansår, trolovningstider.

Ingen vår ett skimmer sprider

som en hemlig hjärtanskär.

Sällan mötas, skiljas snarligt,

drömma om allt ljuvt och farligt

livet i sitt sköte bär!

Gyllne frukt må andra skaka;

jag vill dröja och försaka,

i min lustgård vill jag vaka,

medan träden knoppas där.