Renovering

Boende --> Renovering

Renovering

Vid renovering gäller följande

Rutin vid renovering

Under och efter renovering

Miljöfarligt avfall skall lämnas till de av kommunen anvisade mottagningsstationerna bl.a.

färgburkar kan lämnas hos Statoil/CK Nedanvägsgatan.

OBS! Vi kan ej ta emot färgburkar då kommunen ej kan forsla dem vidare p.g.a. transportrestriktioner.

Övrigt som möbler etc. skall lämnas ex till återvinningscentralen Kikås.

ÅVC-kort kan hämtas på medlemsexp Ridspögatan 2 B..

ROT-avdrag

Brf Korndahl består av två fastigheter.

Fastighetsbeteckningen för Ponnygatan till Ridspögatan = Fyrsprånget

För Skrittgatan till Ridspögatan = Förbygeln