Valberedningen

Boende --> Föreningens organisation --> Valberedningen

Valberedningen brf Korndahl

Ordförande Lars Samuelsson Tel: 073 811 22 98

Monika Mark 073 156 61 71

Annika Bernhardtz 0709 28 23 68

Eva Adolfsson 0708 60 63 69

Gunvor Lind 0739 09 49 27


Kontakt:

vlb.brf.korndahl@outlook.com

Facebookgrupp: Valberedningen brf Korndahl


Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att arbeta enl den instruktion som fastställs av stämman.


Valberedningens nomineringsarbete

Läs mer här.


Resultat av valberedningens enkät

2015.

2016.

2017.   

2018