Krav för att hyra

Brf Korndahl


Boende --> Föreningens hyresobjekt --> Krav för att hyral

Regler vid ansökan om fordonsplats

1. Behörig att ansöka om garage/ p-plats/ tillfälligt p-tillstånd är boende i föreningen, som äger eller leasar ett fordon.

2. Den boende ska vara folkbokförd i föreningen. Fordonet ska vara registrerat på den boende.

3. Vid tecknande av hyreskontrakt ska den boende styrka att den boende äger eller leasar sitt fordon.

4.Boende, som redan har ett garage/ p-plats/ tillfälligt p-tillstånd och vill ha en plats till, ska uppvisa samtliga registreringsbevis för sina fordon vid tecknande av nytt kontrakt.

5. Giltiga dokument är:

A. Registreringsbevis från Transportstyrelsen.

B. Registerutdrag från Transportstyrelsen. (www.transportstyrelsen.se)

C. Arbetsgivarintyg, då den boende har tjänstebil.

D. Leasingavtal

6. Övriga hänvisas till gästparkeringen

7. Man får endast sätta upp sig i kö för fordonsplats med ett objekt per lista och lägenhet i taget. När man fått fordonsplats kan man sätta upp sig på kölistan igen

8. Dessa regler gäller fr.o.m. 2017-10-01