Pågående arbeten

Brf Korndahl


Hem --> Pågående arbeten

Pågående arbeten

Avlopp:

Skritt 4-8. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Skritt 2-Rid 1. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Rid 3-7. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Rid 4-8. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Rid 2-Ponny 1. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Ponny 3-7. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Ridspögatan 3. Avloppsproblem bearbetas.Klart.

Ponnygården:

Arbete pågår för att återmontera de omkullvräkta lamporna.

Skrittgården:

Renovering av träöverdel mur. Klart

Karusell för små barn monteras under våren. Klart

Boulebanan upprustad. Välkommen och spela.

Cykelparkeringen på Ridspögatan 7 B, gaveln är asfalterad.

Parkering:

Lastplatsen Ridspögatan 6 C och Skrittgatan 8A får nya skyltar. Klart.

 Målning av garage från Skrittgatan till Ponnygatan klart.

Sophantering:

Vi testar en container för wellpapp för att förbättra kartonghantering.

Arbete för bättre underlag för container pågår. Ev asfaltering till hösten.y7h.

Trapphus:

Skrittgården. 20 trapphus kommer att få golv slipade i BV samt längre skrapmattor inlagda mot gården.

Tvättstuga:

Skrittgan 2 B. Tvättstuga förbereds. 

Skrittgatan 8 A. Tvättstuga skall renoveras.

Ridspögatan 2 C, maskin sönder, båda maskinerna byts ut tills ca 28/8.

Ventilation:

Ponnygatan 3-7. Reparation av ventilationsfel i lägenheter samt inreglering av flöde har nyss avslutats.

Nästa etapp Ridspögatan 3-7.

Vatten:

Ponnygatan 3-7. Installation av nya vattenledningar pågår. Slutbesiktigat. Anmärkningar åtgärdas.

Information om tillträde

Tidplan

Ny tidplan

Nästa etapp Ridspögatan 3-7.


.