Pågående arbeten

Brf Korndahl


Hem --> Pågående arbeten

Pågående arbeten

Avlopp:

Skritt 4-8. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Skritt 2-Rid 1. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Rid 3-7. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Rid 4-8. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Rid 2-Ponny 1. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Ponny 3-7. Spolning av avloppsstammar från tak. Klart.

Ridspögatan 3. Avloppsproblem bearbetas.Klart.

Gårdarna:

  Ponnygården: Enligt lag 2019-07-01 är gården nu rökfri.

  Arbete pågår för att återmontera de omkullvräkta lamporna. Klart.

  Skrittgården: Enligt lag 2019-07-01 är gården nu rökfri.  

  Renovering av träöverdel mur. Klart

  Karusell för små barn monteras under våren. Klart

  Boulebanan upprustad. Välkommen och spela.

  Cykelparkeringen på Ridspögatan 7 B, gaveln är asfalterad.

Parkering:

Lastplatsen Ridspögatan 6 C och Skrittgatan 8A får nya skyltar. Klart.

 Målning av garage från Skrittgatan till Ponnygatan klart.

Sophantering:

Vi testar en container för wellpapp för att förbättra kartonghantering.

Resultatet är mycket bra ni sorterar så att vi har minskat med 10 kärl för wellpapp.

Arbete för bättre underlag för container pågår. Ev asfaltering till hösten.

Trapphus:

Skrittgården. 20 trapphus kommer att få golv slipade i BV samt längre skrapmattor
inlagda mot gården. Klart.

Tavlor sätts upp i entre'n som utsmyckning och underlag för kommande konstrundor.

Tvättstuga:

Skrittgan 2 B. Tvättstuga förbereds. 

Skrittgatan 8 A. Tvättstuga skall renoveras.

Ridspögatan 2 C, maskin sönder, båda maskinerna byts ut. Klart 19-09-03..

Ventilation:

Ponnygatan 3-7. Reparation av ventilationsfel i lägenheter samt inreglering av flöde har nyss avslutats.

Nästa etapp Ridspögatan 3-7.

Vatten:

Ponnygatan 3-7. Installation av nya vattenledningar pågår. Slutbesiktigat. Anmärkningar åtgärdas.

Information om tillträde

Tidplan

Ny tidplan

Enkät har skickats ut för att få information om hur medlemmarna upplever installationen och resultatet av installationen.

Nästa etapp Ridspögatan 3-7.

Skrittgatan 8 A+B. Installation klar, isolering och inklädnad återstår samt arbete inne i vissa lgh.

Värme:
Cirkulationspumpen för värmen på Ponnygården är sönder. Den reparerades för ca en vecka sedan men har trots detta gått sönder. Vi arbetar intensivt med att hitta en ny pump och med stor tur finner vi en idag söndag och kan byta ut den. Klart 2019-10-06.